Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Diogelu Cymru

Dolenni Defnyddiol

GIG 111 Gwirwyr Symptomau
Ewch i http://111.gig.cymru os ydych chi am wirio’ch symptomau am bob math o gyflyrau yn gyflym a dod o hyd i’r ffordd orau o’u trin nhw. Bydd yn arbed amser i chi drwy’ch helpu i ddod o hyd i’r gwasanaeth GIG cywir i drin eich symptomau. #HelpuNiHelpuChi 

Uned mân anafiadau 
Oeddech chi’n gwybod bod yna glinigau ar gael i drin mân anafiadau fel nad oes angen i chi fynd i’ch adran damweiniau ac achosion brys? Edrychwch i weld ble mae’ch clinig agosaf ar-lein. http://111.gig.cymru  #HelpuNiHelpuChi  

Fferyllfa
Oeddech chi’n gwybod bod fferyllwyr wedi’u cymhwyso i roi cyngor clinigol i chi, ac weithiau, nhw o bosib fydd orau i’ch rhoi chi ar ben ffordd i gael y cymorth cywir? Gwiriwch eich symptomau arlein 111.gig.cymru a galwch heibio’ch fferyllfa leol. #HelpuNiHelpuChi

Gwasanaethau Brys
Dylech chi ddefnyddio’ch adran frys oni bai bod gennych chi anafiadau neu salwch sy’n bygwth bywyd. Gallai gwasanaethau arall, fel uned mân-anafiadau, eich helpu yn gynt. Mae 999 ac adrannau damweiniau ac achosion brys ar gyfer achosion brys go iawn. #HelpuNiHelpuChi  

 

News

Community Award 2021

Nominations are now being accepted for 2021
 
Closing date is 30.01.2022
 
All nominations will be considered on their merit...

Public meeting about Tysul Hall

Tuesday, 7th December, 7.30pm
Neuadd Tysul, Llandysul

This is an open meeting and anyone from the village can attend - a warm welcome awaits...

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021 Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021, Llandysul Community Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General...

All news