Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

[News:Title]

[News:Story]
[News:Picture]
[News:Documents]
 

 

Newyddion

Gwobr Y Gymuned 2021

Rydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd ar gyfer 2021
 
Y dyddiad cau yw 30.01.2022
 
Ystyrir yr holl enwebiadau yn ôl eu haeddiant...

Cyfarfod Cyhoeddus am Neuadd Tysul

Dydd Mawrth, 7fed Rhagfyr 7.30pm
Neuadd Tysul, Llandysul

Mae hwn yn gyfarfod agored a gall unrhyw un o'r pentref fod yn bresennol - bydd croeso cynnes i chi...

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Gyngor Cymuned Llandysul gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol...

Yr holl newyddion